PoŽtisch tekenen

(Buitenkunst Randmeer, 28 juli-4 aug 2018, nr: 447)

In de kunst wordt regelmatig gebruik gemaakt van het begrip poŽtisch. Wat betekent het eigenlijk precies? Wanneer is werk daadwerkelijk poŽtisch? In poŽzie worden vormen en conventies gebruikt om een andere interpretatie van woorden of een gevoelsmatige respons teweeg te brengen. Geldt dit ook binnen het maken van beeldend werk? In deze tekenweek gaan we op zoek naar gelaagdheid, diepgang en verfijning. We onderzoeken hoe begrippen als nostalgie, kwetsbaarheid, rauw- en puurheid, romantiek en de natuur verbonden zijn aan poŽtische werken, zonder te vervallen in vals sentiment of effectbejag. We zullen aftasten welke tekentechnieken en materialen zich het beste lenen voor het werken met deze thematiek. 
(Cathelijn van Goor)