voorwaarden
Buitenkunst
Buitenkunst organiseert al tientallen jaren verschillende projecten op het gebied van dans, theater, muziek, literatuur en beeldende kunst voor deelnemers van alle leeftijden. De stichting heeft vijf mensen in vaste dienst, in het seizoen bijgestaan door ruim 300 freelance medewerkers.
Aan de medewerkers van Buitenkunst worden bijzonder hoge eisen gesteld waar het gaat om inhoudelijke kwaliteiten, zorg en verantwoordelijkheid. Ieder seizoen stromen er weer nieuwe professionele kunstenaars, theatermakers, muzikanten, dansers en schrijvers in om de workshops te begeleiden, concerten of voorstellingen te geven.
Wil je meer over Buitenkunst weten? Kijk op www.buitenkunst.nl
TheaterTalentLab
TTLjong is het jongere broertje van TheaterTalentLab: een werkplaats voor jong talent met ambitie in het theater.
Wil je meer over TheaterTalentLab
(16-25 jaar) weten? Kijk op www.theatertalentlab.nl.

Kijk ook op onze TTL-Facebookpagina.
   
Delen! |